PDF versio

Sanoma Media Finlandin yleiset tilausehdot

1. Yleistä

Näitä tilausehtoja sovelletaan tilauksiin, joissa asiakas (jäljempänä ”Asiakas”) tilaa Sanoma Media Finland Oy:ltä Sanoman tuotteen tai palvelun tai useita tuotteita tai palveluita samalla tilauksella (jäljempänä ”Tuote”). Tuotteen toimittaa Sanoma Media Finland Oy (jäljempänä ”Sanoma”), Y-tunnus: 1515901-4, PL 20, 00089 Sanoma. Tuotteeseen sovelletaan näiden tilausehtojen lisäksi tilauksen sisältämien tuotteiden ja palveluiden kulloinkin voimassaolevia käyttöehtoja. Mikäli asiakas ei hyväksy näitä tilausehtoja kokonaisuudessaan, ei Asiakkaalla ole oikeutta käyttää Tuotetta.

Mikäli Tuotteen sisältöön sovellettavat erityisehdot ovat ristiriidassa näiden tilausehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisen tuotteen erityisehtoja, ellei näissä ehdoissa nimenomaisesti toisin todeta. Näillä tuotteilla on erityisehtoja: Sanomalehtien yleiset tilausehdot, Aku Ankan tilausehdot, Nelonen Median tilausehdot ja Urheilulehden ja IS Digilehtien tilausehdot.

2. Tilauksen syntyminen ja sopimuksen voimassaolo

Asiakkaan on oltava yli 18-vuotias tai Asiakkaalla on oltava huoltajan lupa. Tilausta koskeva sopimus syntyy, kun Sanoma on hyväksynyt tilaukseen kuuluvien tuotteiden ja palveluiden tilauksen toimittamalla Asiakkaalle tilausvahvistuksen sähköpostitse. Tuote voidaan toimittaa Asiakkaalle myös ulkomailta. Tuotteen tilaus sisältää aina kaikki Asiakkaalta Tuotteen toimittamiseen vaadittavat toimenpiteet mukaan lukien Asiakkaan Sanomalle antaman valtuutuksen ilmoittaa Asiakas tavaranhaltijaksi/ilmoittajaksi maahantuonnissa.

Asiakas saa tilausvahvistuksessa erittelyn Tuotteen sisällöstä, sekä tarvittaessa erilliset ohjeet mahdollisten digitaalisten palveluiden käyttöönotosta tilatessaan antamaansa sähköpostiin. Palveluiden käyttö edellyttää, että Asiakas vastaanottaa toimitetun tilauksen kotiinsa tai rekisteröityy digitaalisten palveluiden käyttäjäksi.

Tuotteiden jakelu suoritetaan paikallisen palvelutason ja jakeluyhtiön toimintamallien mukaisesti. Lehdenjakajalla tulee säästä riippumatta olla esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle ja nimien sekä osoitenumeroiden tulee olla merkitty niihin selkeästi. Tilaus on voimassa tilaustiedoissa kerrotun ajan.

3. Tuotteen maksullisuus, toimitus ja laskutus

Tuotteen hinta on tilauksen yhteydessä annettu hinta, ja se näkyy myös Asiakkaalle lähetetyssä tilausvahvistuksessa. Kulloinkin voimassaolevat tilaushinnat ovat nähtävillä Sanoman verkkopalvelussa Tuotteen sivuilla.

Tilaus- ja irtonumerohinnat: Aikakauslehdet ja digipalvelut, Helsingin Sanomat, Aamulehti, Satakunnan Kansa, Paikallismediat, Ruutu ja Urheilulehti ja IS Digilehdet.

Digitaalisten palveluiden käyttö edellyttää selainta ja/tai iPad/Android-sovellusta, verkkoyhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joiden hankkimisesta ja joista aiheutuvat kustannukset maksaa Asiakas. Palvelun käyttö edellyttää myös voimassaolevaa käyttäjätiliä ja tilausta.

Jos tilaus on jatkuva tilaus, Sanoma laskuttaa tilausmaksun sovituin laskutusvälein kulloinkin voimassa olevaan hintaan. Ensimmäinen laskutuspäivä riippuu siitä, koska tilaus on tehty. Postitse toimitetuista, paperisista tilauslaskuista veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen laskutustapalisä. Laskutustapalisää ei hyvitetä. Jatkuva tilaus jatkuu ilman erillistä uudistamista, ellei Asiakas irtisano tilaustaan tai muuta sitä määräaikaiseksi. Tarjottavien lehtien ilmestymisaikataulusta johtuen tilausjaksojen sisältämä digitaalisten näköislehtien ja painettujen lehtien määrä voi vaihdella.

Määräaikainen tilaus päättyy ilman eri irtisanomista määräajan päättyessä. Määräaikainen tilaus laskutetaan tilauksen alkaessa. Mikäli maksutavaksi on valittu maksukortti, tilaus veloitetaan kuukausittain.

Tuotteen tutustumisjakso on yleensä määräaikainen, jolloin tilaus päättyy automaattisesti määräajan päättyessä. Tuote voi sisältää oikeuden maksuttomaan tutustumisjaksoon, jonka jälkeen tilaus jatkuu automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta toistaiseksi voimassaolevana, ellei Asiakas irtisano tilausta tutustumisjakson aikana. Tutustumisjakson määräaikaisuudesta tai tilauksen jatkumisesta toistaiseksi voimassa olevana tutustumisjakson jälkeen kerrotaan aina tilauksen yhteydessä.

Jos tilaus sisältää tilaajalahjan, Sanomalla on oikeus korvata tilaajalahja toisella tilaajalahjalla, mikäli alkuperäistä tilaajalahjaa ei ole saatavilla sen toimitushetkellä, tai mikäli korvaamiseen on muutoin painava syy. Tilaajalahja toimitetaan aina tilauksen maksun jälkeen.

Tilauksen maksaminen on mahdollista verkkopankissa, laskulla tai maksukortilla. Asiakkaan tekemät maksusuoritukset voidaan kohdistaa kaikkiin tämän Tilauksiin liittyviin erääntyneisiin laskuihin. Korttimaksut veloitetaan tuotteesta riippuen kymmenen päivää ennen uuden jakson alkua tai uuden jakson alussa. Sanoma ei palauta maksettuja maksuja. Mikäli tilaus maksetaan Visa- tai MasterCard-korteilla, toimii Stripe maksutapahtumien välittäjänä, ja se merkitään maksun saajaksi. Maksutapahtumista ja niitä koskevista reklamaatioista vastaa Stripe Payments Europe Ltd.

Stripe Payments Europe Ltd.
VAT-numero: IE 3206488LH

Mikäli Asiakas ei maksa tilaustaan viimeistään eräpäivänä, on Sanomalla oikeus siirtää laskun perintä perintätoimistoon ja/tai keskeyttää tilaus. Sanoma perii mahdollisista maksumuistutuksista ja saataviensa perinnästä hinnaston mukaiset maksut.

Sanomalla on oikeus periä viivästyneistä maksusuorituksista korkolain mukaista viivästyskorkoa. Sanoma voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi. Sanoma voi päättää tilauksen välittömin vaikutuksin, mikäli Asiakas syyllistyy maksun laiminlyöntiin.

Tuotevaihto

Asiakkaalle voidaan tarjota mahdollisuutta vaihtaa voimassaoleva jatkuva tilauksensa toisen tuotteen jatkuvaan tilaukseen. Mikäli Asiakas vaihtaa voimassaolevan jatkuvan tilauksensa toiseen, päättyy irtisanottavan tuotteen tilaus samalla hetkellä, kun uusi tilaus astuu voimaan.

Lisätuotteet

Asiakkaalle voidaan tarjota voimassa olevaan tilaukseen liitettäviä maksullisia lisätuotteita (”Lisätuote”). Lisätuotteen tilaaminen edellyttää toisen tuotteen voimassaolevaa tilausta, ellei Asiakkaalle ole ilmoitettu toisin. Lisätuote laskutetaan yhdessä Asiakkaan voimassaolevan tilauksen kanssa ja voimassaolevassa tilauksessa sovituissa laskutusjaksoissa ja voimassaolevan tilauksen maksutavalla. Mikäli Asiakas tilaa Lisätuotteen kesken voimassaolevan tilauksen laskutusjakson, veloitetaan Lisätuotteen ensimmäinen vajaa laskutusjakso yhdessä tilauksen seuraavan laskutusjakson alkaessa, mikäli laskutettava summa on alle 5 euroa. Mikäli Lisätuotteen ensimmäisen laskutusjakson laskutettava summa on yli 5 euroa, laskutetaan Lisätuotteen ensimmäinen laskutusjakso Asiakkaalta erikseen. Mikäli Asiakas irtisanoo tilauksensa tai vaihtaa tilauksensa toiseen, irtisanotaan samanaikaisesti myös tilaukseen liittyvät Lisätuotteet. Lisätuote voidaan irtisanoa erikseen samoilla ehdoilla kuin siihen liittyvä Asiakkaan alkuperäinen tilaus. Lisätuotteiden tilauksiin sovelletaan muilta kuin tilauksen irtisanomista ja laskutusta koskevin osin Lisätuotteena tilattavan tuotteen omia tilausehtoja: Sanomalehtien yleiset tilausehdot, HS Kuukausiliitteen tilausehdot, HS Teeman tilausehdot, HS Viikon ja HS Lasten uutisten tilausehdot, Urheilulehden tilausehdot, Suplan tilausehdot.

Mikäli Asiakas ei ole maksanut tilauksen laskua, on Sanomalla oikeus käyttää kyseisen maksun suorittamiseen tilaukseen liittyvän voimassaolevan jatkuvan tilauksen tai Lisätuotteen maksamiseksi tehtyjä maksusuorituksia.

4. Vastuut ja vahingonkorvausvelvollisuus

Sanoma ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Sanoma ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen Asiakkaalle Tuotteen virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Tuotteessa olevista virheistä, puutteellisuuksista tai Tuotteen tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, eikä Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

Sanoma vastaa Tuotteeseen itse tuottamastaan sisällöstä. Sanoma ei vastaa muusta Tuotteen palvelun kautta tai sen avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta.

Sanoma ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä eikä tuotteiden virheellisen kunnon tai viivästyneen toimituksen aiheuttamista välillisistä haitoista.

Mikäli Sanoma lopettaa Tuotteen tarjoamisen, sitoutuu Sanoma palauttamaan Asiakkaalle sen määrän, joka vastaa Asiakkaalle jäljellä olevaa lopetettuun palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta ja mahdollisia toimittamatta jääneitä printtilehtiä. Määrä palautetaan edellyttäen, että palautettava summa on vähintään 3 euroa ja, että Asiakas ilmoittaa Sanomalle määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot.

5. Peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on kuluttajasuojalain nojalla oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä tilaus 14 päivän kuluessa tuotteen tai ensimmäisen tuote-erän vastaanottamisesta. Peruuttamisen voi tehdä verkossa tai soittamalla Sanoman asiakaspalveluun.

Asiakkaalla ei kuitenkaan ole peruutusoikeutta, mikäli Asiakas on avannut sinetöitynä toimitetun ääni- tai kuvatallenteen tai tietokoneohjelman tai kyse on kirjan tai lehden toimittamisesta sähköisessä muodossa tai sähköisestä palvelusta, jonka toimitus on aloitettu Asiakkaan suostumuksella ennen peruutusajan päättymistä. Asiakkaalla ei ole kuluttajasuojalain perusteella oikeutta peruuttaa tekemäänsä tilausta sen jälkeen, kun lukuoikeus on aktivoitu kirjautumalla sisään palveluun.

Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

Lisätietoa peruuttamisoikeudesta löydät täältä.

6. Irtisanominen

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa tilaus verkossa tai soittamalla Sanoman asiakaspalveluun. Irtisanominen koskee tilattua Tuotetta. Verkossa itsepalveluna tehty irtisanominen päättää tilauksen irtisanomishetkellä meneillään olevan laskutusjakson loppuun. Puhelinasiakaspalvelun tai verkkopalvelun palautelomakkeen kautta tehty irtisanominen päättää tilauksen meneillään olevan laskutusjakson loppuun tai heti seuraavasta mahdollisesta numerosta joka on viimeistään 4 viikon kuluttua. Tilauksen päättyessä veloitetaan ennen irtisanomisen voimaantuloa toimitettujen lehtien hinta. Mikäli peruutustilanteessa tilaukselle jää rahaa, palautetaan se osa tilaushinnasta joka alkuperäisestä laskutusjakson hinnasta on jäljellä edellyttäen, että palautettava määrä ylittää viisi (5) euroa ja tilaaja ilmoittaa Sanomalle tarvittavat pankkiyhteystiedot. Maksukortilta veloitettavien jatkuvien tilausten irtisanominen päättää tilauksen kuluvan laskutusjakson loppuun. Jos irtisanomista seuraava laskutusjakso on jo ehditty veloittaa asiakkaan kortilta, maksu palautetaan tilaajan maksukortille.

Laskun maksamatta jättäminen ei ole irtisanominen. Sanoma voi irtisanoa tilauksen ilmoittamalla siitä Asiakkaalle Asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen.

7. Sopimuksen purkaminen

Sanoma voi päättää sopimuksen välittömin vaikutuksin, jos Asiakas on rikkonut näitä ehtoja olennaisella tavalla, eikä huomautuksesta huolimatta ole korjannut menettelyään. Tällaiseksi katsotaan mm. maksun maksamatta jättäminen maksuhuomautuksen jälkeen.

8. Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tilaussopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Sanoman nimenomaista suostumusta. Sanomalla on oikeus siirtää tilaussopimus toiselle Sanoma-yhtiöön kuuluvalle yhtiölle, sekä liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn sekä ulkoistushankkeen yhteydessä vastaanottavalle yhtiölle ilmoittamalla siirrosta Tuotteen verkkosivuilla ja/tai Asiakkaalle kirjallisesti. Sanoman kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tapahtuvasta siirrosta Sanoman ei kuitenkaan tarvitse erikseen ilmoittaa.

9. Muutokset tilausehdoissa ja palveluissa

Sanomalla on oikeus muuttaa Tuotteen tilausehtoja, palveluiden hintoja ja laskutusperustetta oman harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Ellei palvelukohtaisesti ole muuta ilmoitettu, ilmoitetaan muutoksista vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaanastumista.

Olennaisista tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan sähköpostilla tai palvelun välityksellä. Jatkamalla palveluiden käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen Asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.

Tilaushintojen muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle ennen seuraavan laskutusjakson alkamista. Asiakkaalla on hinnankorotuksesta tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään kulumassa olevan laskutusjakson päättyessä. Tilaukseen ei tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja.

Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulosta lukien. Korotukset koskevat myös jo tehtyjä tilauksia.

Jos arvonlisävero tai jokin muu palveluihin liittyvä vero tai julkinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Sanomalla on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.

Käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan ja ne astuvat voimaan käyttöehdoissa kuvatulla tavalla.

10. Tietosuoja

Sanoma käsittelee rekisteröityneiden asiakkaiden henkilötietoja palveluiden rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Sanoma voi lähettää Tilaajalle asiakkuuteen perustuvia, samankaltaisiin tuotteisiin liittyviä sähköisiä markkinointiviestejä. Tilaaja voi kieltää viestien lähettämisen viestissä olevan linkin kautta.

Sanoma voi lähettää Tilaajalle asiakasviestejä ja -tiedotteita sähköpostilla. Asiakasviestit ja -tiedotteet sisältävät tietoa esimerkiksi tilauksiin kuuluvista palveluista, palveluun liittyvistä käyttömahdollisuuksista, tuotteiden ominaisuuksista, maksutavoista, mahdollisuudesta tehdä osoitteenmuutos, jakelun muutoksista tai tietoa vika- ja häiriötilanteista. Sanomalla on lisäksi velvollisuus ilmoittaa Tilaajalle, jos palvelussa tai sen ehdoissa tapahtuu oleellisia muutoksia. Asiakasviestien ja -tiedotteiden tarkoituksena on tarjota Tilaajalle tarpeellista tietoa tilauksen sisällöstä, palveluista tai poikkeustilanteista. Viestit eivät sisällä markkinointia, joten niiden vastaanottamisesta ei voi kieltäytyä.

Tilaajan tai asiakaspalveluun yhteyttä ottaneen henkilön ja Sanoman väliset puhelut sekä puhelinmyynnin soittamat myyntipuhelut tallennetaan asioinnin varmentamiseksi sekä laadun ja osaamisen kehittämistä varten.

Sanoman tietosuojalauseke.

11. Evästeet

Palveluissa käytetään evästeitä Sanoman evästekäytännöissä kuvatuin tavoin.

12. Erimielisyydet

Sanoman ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, Asiakkaan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi, www.kuluttajariita.fi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, Asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan, www.kuluttajaneuvonta.fi. Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle, http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. Muut ehdot

Siltä osin kuin näissä tilausehdoissa ei ole toisin määrätty, sovelletaan tähän tilaukseen liittyviä, Sanoman Sisältöpalvelujen voimassaolevia yleisiä käyttöehtoja. Käyttöehtoja sovelletaan esimerkiksi palvelun toiminnallisuuden ja käyttökatkojen, sekä palveluun liittyvien oikeuksien osalta.

Sanoma Media Finlandin Sisältöpalveluiden yleiset käyttöehdot

14. Kuluttajasuoja ja muu lainsäädäntö

Näillä tilausehdoilla ei rajoiteta Asiakkaalle pakottavasta kuluttajalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.

15. Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.7.2022 ja ovat voimassa toistaiseksi.

16. Asiakkaan vakuutus

Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa mahdollisesti antamansa tiedot oikeina ja ajantasaisina sekä tutustuneensa tilaus- ja käyttöehtoihin. Asiakas sitoutuu kaikilta osin noudattamaan palveluiden käytössä edellä mainittuja ehtoja.

17. Yhteystiedot

Sanoma Media Finland Oy
Y-tunnus: 1515901-4
Osoite: PL 20, 00089 Sanoma
Puhelin: 0203 31010 (asiakaspalvelu), 09 1221 (vaihde)